جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:01:08
3 08:01:08 تلاوت قرآن 00:07:33
4 08:08:41 وله حدیث 00:00:43
5 08:09:24 دهکده مامی 00:05:34
6 08:14:58 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
7 08:15:28 ارنی سوزن‌بان - قسمت 8 00:11:45
8 08:27:13 تیزر مجموعه مولی و مولا 00:00:48
9 08:28:01 تیزر مجموعه دوستان جنگل 00:00:33
10 08:28:34 جیبی و پاکتی 00:00:58
11 08:29:32 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
12 08:30:02 بزبز قندی - قسمت 67 00:14:03
13 08:44:05 وله کتاب 00:00:56
14 08:45:01 دوستان جنگل-4 - قسمت 25 00:10:08
15 08:55:09 تیزر مجموعه ارنی سوزن‌بان 00:00:48
16 08:55:57 تیزر مجموعه بزبز قندی 00:00:41
17 08:56:38 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
18 08:59:50 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
19 09:00:20 مولی و مولا - قسمت 28 00:09:33
20 09:09:53 آرم استیشن زنبور 00:00:07
21 09:10:00 کشتی کوچولوها - قسمت 19 00:04:59
22 09:14:59 آرم استیشن مداد رنگی 00:00:32
23 09:15:31 نقاشی - خردسال - قسمت 49 00:13:59
24 09:29:30 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
25 09:30:00 توپولوها - قسمت 1 00:20:27
26 09:50:27 وله پویا 9 00:00:29
27 09:50:56 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:24
28 09:54:20 آرم استیشن کفشدوزک 00:00:38
29 09:54:58 ماجراهای جنگل - قسمت 5 00:04:42
30 09:59:40 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
31 10:00:10 مزرعه سبز - قسمت 5 00:11:29
32 10:11:39 آرم استیشن رنگارنگ 00:00:07
33 10:11:46 ماموک 00:02:58
34 10:14:44 وله خمیری 18 00:00:38
35 10:15:22 ماجراهای سه جوجه - قسمت 5 00:13:37
36 10:28:59 آرم استیشن نقاشی 00:01:28
37 10:30:27 دوست من گوش‌دراز - قسمت 28 00:11:40
38 10:42:07 آرم استیشن گل و لوگو رنگارنگ 00:00:16
39 10:42:23 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
40 10:44:31 وله جزیره 00:00:30
41 10:45:01 خارخاری و دوستان - قسمت 38 00:06:44
42 10:51:45 آرم استیشن تاب 00:00:20
43 10:52:05 ترانه‌های اتل متل - نظم و انضباط 00:03:48
44 10:55:53 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
45 10:56:08 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 28 00:03:58
46 11:00:06 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
47 11:00:36 ارنی سوزن‌بان - قسمت 7 00:11:41
48 11:12:17 آرم استیشن زنبور 00:00:07
49 11:12:24 کلیپ اعداد 00:02:01
50 11:14:25 آرم استیشن پارک پویا 00:00:44
51 11:15:09 بیشه مثل‌ها - قسمت 28 00:08:08
52 11:23:17 تیزر مجموعه مولی و مولا 00:00:48
53 11:24:05 تیزر مجموعه بزبز قندی 00:00:41
54 11:24:46 کشتی کوچولوها - قسمت 18 00:04:57
55 11:29:43 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
56 11:30:13 نقاشی - خردسال - قسمت 47 00:13:57
57 11:44:10 آرم استیشن کلبه 00:00:50
58 11:45:00 خرگوش کوچولوی سفید - قسمت 27 00:03:55
59 11:48:55 آرم استیشن سبزه زار 00:00:16
60 11:49:11 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو به شهر رفت 00:04:53
61 11:54:04 آرم استیشن بادکنک پویا 00:00:35
62 11:54:39 پینگو - قسمت 8 00:05:12
63 11:59:51 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
64 12:00:21 گاراژ بزرگ - قسمت 24 00:14:04
65 12:14:25 وله پویا 17 00:00:45
66 12:15:10 دوستان جنگل-4 - قسمت 23 00:08:02
67 12:23:12 تیزر مجموعه ارنی سوزن‌بان 00:00:48
68 12:24:00 جعبه حیوانات 00:02:04
69 12:26:04 وله خمیری 6 00:00:42
70 12:26:46 کلیپ باران 00:02:44
71 12:29:30 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
72 12:30:00 خارخاری و دوستان - قسمت 37 00:07:29
73 12:37:29 آرم استیشن شکوفه های بهاری 00:00:36
74 12:38:05 ماموک 00:03:11
75 12:41:16 وله خمیری 14 00:00:38
76 12:41:54 کلیپ دنیای قشنگ بچه‌ها 00:02:17
77 12:44:11 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
78 12:44:41 آگهی بازرگانی 00:00:30
79 12:45:11 مولی و مولا - قسمت 27 00:09:36
80 12:54:47 وله حدیث 00:00:43
81 12:55:30 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
82 12:58:19 تلاوت قرآن 00:06:41
83 13:05:00 اذان ظهر به افق تهران 00:05:04
84 13:10:04 کلیپ حجاب 00:02:04
85 13:12:08 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
86 13:12:38 اوم نوم 00:01:16
87 13:13:54 تیزر مجموعه مولی و مولا 00:00:48
88 13:14:42 تیزر مجموعه دوستان جنگل 00:00:33
89 13:15:15 بزبز قندی - قسمت 66 00:12:34
90 13:27:49 آرم استیشن آب‌نبات 00:00:08
91 13:27:57 تو تی تو 00:02:17
92 13:30:14 آرم استیشن سبزه زار 00:00:16
93 13:30:30 دوست من گوش‌دراز - قسمت 27 00:11:41
94 13:42:11 آرم استیشن سکو 00:00:11
95 13:42:22 کلیپ آتش‌نشان 00:02:26
96 13:44:48 آرم استیشن کودک 00:00:25
97 13:45:13 ماجراهای سه جوجه - قسمت 4 00:11:47
98 13:57:00 تیزر مجموعه ارنی سوزن‌بان 00:00:48
99 13:57:48 تیزر مجموعه دوستان جنگل 00:00:33
100 13:58:21 مورکی پورکی 00:02:01
101 14:00:22 وله جوجه های آبی 00:00:34
102 14:00:56 پلنگ صورتی 00:07:26
103 14:08:22 وله بازی کلمات 00:00:12
104 14:08:34 تیزر مجموعه پروفسور بالتازار 00:00:46
105 14:09:20 تیزر مجموعه ماجراهای کوشا 00:00:53
106 14:10:13 ببین و ببین 00:03:05
107 14:13:18 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:12
108 14:14:30 آرم تایم بچه‌های کوه تاراک 00:00:30
109 14:15:00 بچه‌های کوه تاراک - قسمت 3 00:23:25
110 14:38:25 وله شکلک 00:00:15
111 14:38:40 پولو - قسمت 23 00:05:51
112 14:44:31 آرم تایم هوهوخان 00:00:30
113 14:45:01 هوهوخان باد مهربان - قسمت 1 00:14:46
114 14:59:47 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
115 15:00:17 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 16 00:22:30
116 15:22:47 وله حلزون 00:00:15
117 15:23:02 کلیپ به دوستم گفتم 00:03:07
118 15:26:09 وله بازی کلمات 00:00:12
119 15:26:21 برنارد 00:03:16
120 15:29:37 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
121 15:30:07 نقاشی - کودک - قسمت 48 00:11:14
122 15:41:21 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:12
123 15:42:33 کلیپ نقشه ایران 00:02:33
124 15:45:06 آرم تایم پروفسور بالتازار 00:00:30
125 15:45:36 پروفسور بالتازار - قسمت 4 00:08:22
126 15:53:58 وله اعلام ویژه - فوتبالیست‌ها 00:00:40
127 15:54:38 لئون 00:02:54
128 15:57:32 وله تخته چوبی 00:00:23
129 15:57:55 خنگول 00:01:39
130 15:59:34 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
131 16:00:04 ورجه وورجه - قسمت 28 00:13:37
132 16:13:41 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:12
133 16:14:53 وایپ 00:00:10
134 16:15:03 نجات سی‌دونه - قسمت 26 00:11:51
135 16:26:54 وله خطوط رنگی 00:00:17
136 16:27:11 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:33
137 16:29:44 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
138 16:30:14 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 97 00:18:20
139 16:48:34 تیزر مجموعه پروفسور بالتازار 00:00:46
140 16:49:20 ماجراهای هلی و کوچول - قسمت 7 00:06:56
141 16:56:16 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
142 16:56:46 باغ وحش فضایی 00:01:58
143 16:58:44 آگهی بازرگانی 00:01:04
144 16:59:48 آرم تایم ماجراهای کوشا 00:00:30
145 17:00:18 ماجراهای کوشا-1 - قسمت 60 00:17:59
146 17:18:17 وله رنگ آمیزی 00:00:16
147 17:18:33 اسکار - قسمت 48 00:06:40
148 17:25:13 وله پرتاب رنگ 00:00:12
149 17:25:25 ترانه‌های اتل متل - علاقه به دانش آموختن 00:03:32
150 17:28:57 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:12
151 17:30:09 آرم تایم شنگول آباد 00:00:30
152 17:30:39 شنگول آباد-2 - قسمت 9 00:20:38
153 17:51:17 وله نقاشی آبرنگ 00:01:30
154 17:52:47 بره ناقلا - قسمت 57 00:06:52
155 17:59:39 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
156 18:00:09 نقاشی - کودک - قسمت 50 00:13:15
157 18:13:24 وله کتاب 1 00:01:09
158 18:14:33 آرم تایم بالتازار 00:00:30
159 18:15:03 پروفسور بالتازار - قسمت 5 00:09:55
160 18:24:58 وله اعلام ویژه - فوتبالیست‌ها 00:00:40
161 18:25:38 لئون 00:02:59
162 18:28:37 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
163 18:29:45 آرم تایم بچه‌های کوه تاراک 00:00:30
164 18:30:15 بچه‌های کوه تاراک - قسمت 4 00:23:26
165 18:53:41 وله سه خط 00:00:15
166 18:53:56 پولو - قسمت 24 00:05:52
167 18:59:48 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
168 19:00:18 ورجه وورجه - قسمت 29 00:14:32
169 19:14:50 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
170 19:15:20 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 98 00:20:14
171 19:35:34 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
172 19:36:04 رایا کوچولو - قسمت 16 00:08:41
173 19:44:45 وله حدیث 00:00:34
174 19:45:19 کلیپ وضو 00:05:04
175 19:50:23 تلاوت قرآن 00:04:37
176 19:55:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:37
177 19:59:37 کلیپ دعا 00:02:54
178 20:02:31 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
179 20:03:01 اسکار - قسمت 49 00:06:51
180 20:09:52 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:12
181 20:11:04 آقای خط 00:04:23
182 20:15:27 وایپ 00:00:10
183 20:15:37 مفاخر ایران زمین - قسمت هفت شهر عشق 00:24:37
184 20:40:14 وله سه خط 00:00:15
185 20:40:29 کلیپ محله 00:03:03
186 20:43:32 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
187 20:44:40 آرم تایم هوهوخان 00:00:30
188 20:45:10 هوهوخان باد مهربان - قسمت 2 00:14:23
189 20:59:33 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
190 21:00:03 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 17 00:22:44
191 21:22:47 وله شکلک 00:00:15
192 21:23:02 ترانه‌های اتل متل - امانت‌داری 00:03:19
193 21:26:21 وله متن سه بعدی 00:00:10
194 21:26:31 برنارد 00:03:13
195 21:29:44 آرم تایم شنگول آباد 00:00:30
196 21:30:14 شنگول آباد-2 - قسمت 10 00:18:20
197 21:48:34 تیزر سینمایی پنج‌شنبه 00:01:12
198 21:49:46 گروه تحقیق 00:03:37
199 21:53:23 تیزر نبرد ربات ها 00:01:08
200 21:54:31 بره ناقلا - قسمت 58 00:06:51
201 22:01:22 وله بازی کلمات 00:00:12
202 22:01:34 شب بخیر بچه ها 23:58:26


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها