جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:01:08
3 08:01:08 تلاوت قرآن 00:05:39
4 08:06:47 وله حدیث 00:00:43
5 08:07:30 دهکده مامی 00:05:34
6 08:13:04 وله اعلام ویژه - خردسال 00:02:35
7 08:15:39 بزبز قندی - قسمت 41 00:12:16
8 08:27:55 آرم استیشن دایره های رنگی 00:00:15
9 08:28:10 مورکی پورکی 00:01:54
10 08:30:04 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
11 08:30:34 لویی - قسمت 59 00:06:46
12 08:37:20 وله آدم برفی 00:00:21
13 08:37:41 بابالوها در تعطیلات - قسمت 41 00:05:12
14 08:42:53 آرم استیشن فضایی 00:00:08
15 08:43:01 کلیپ دنیای قشنگ بچه‌ها 00:02:17
16 08:45:18 آرم استیشن بالون های رنگارنگ 00:00:20
17 08:45:38 بره کوچولو - قسمت 56 00:09:49
18 08:55:27 تیزر مجموعه کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... 00:00:48
19 08:56:15 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:17
20 08:59:32 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
21 09:00:02 قصه‌های ریزه میزه - قسمت 15 00:13:57
22 09:13:59 وله کتاب 1 00:01:06
23 09:15:05 نقاشی - خردسال - قسمت 711 00:13:33
24 09:28:38 ویرگول 00:01:03
25 09:29:41 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
26 09:30:11 مرکز امداد - قسمت 2 00:12:30
27 09:42:41 وله اعلام ویژه - بلوط دانا 00:00:40
28 09:43:21 جعبه حیوانات 00:02:03
29 09:45:24 آرم استیشن جعبه 00:00:13
30 09:45:37 ترانه‌های حسنی - حسنی مریض تو رختخواب 00:09:59
31 09:55:36 آرم استیشن ماشین 00:00:10
32 09:55:46 دیپ‌داپ 00:02:36
33 09:58:22 وله اعلام ویژه - خردسال 00:01:10
34 09:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:46
35 10:00:18 بولک و لولک - قسمت 54 00:08:49
36 10:09:07 وله گربه خلبان 00:00:14
37 10:09:21 دوستان بازیگوش - قسمت 17 00:05:39
38 10:15:00 آرم استیشن ستاره 00:00:24
39 10:15:24 کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 20 00:11:26
40 10:26:50 تیزر مجموعه لویی 00:00:55
41 10:27:45 تیزر مجموعه بزبز قندی 00:00:42
42 10:28:27 اوم نوم 00:01:14
43 10:29:41 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
44 10:30:11 بلوط دانا - قسمت 3 00:09:34
45 10:39:45 وله جزیره 00:00:30
46 10:40:15 ترانه‌های اتل متل - امید و شادی 00:04:09
47 10:44:24 وله آموزشی - پنگوئن 00:00:37
48 10:45:01 خارخاری و دوستان - قسمت 3 00:07:37
49 10:52:38 تیزر مجموعه بولک و لولک 00:00:31
50 10:53:09 جیبی و پاکتی 00:01:10
51 10:54:19 آرم استیشن کلبه 00:00:50
52 10:55:09 ترانه‌های اتل متل - ماه 00:03:28
53 10:58:37 آگهی بازرگانی 00:01:23
54 11:00:00 دهکده مامی 00:05:00
55 11:05:00 وله خمیری 20 00:00:36
56 11:05:36 ماجراهای پنج انگشت - قسمت 19 00:02:58
57 11:08:34 تیزر مجموعه لویی 00:00:55
58 11:09:29 مول 00:05:04
59 11:14:33 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
60 11:15:03 قصه‌های ریزه میزه - قسمت 14 00:14:35
61 11:29:38 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
62 11:30:08 نقاشی - خردسال - قسمت 709 00:14:00
63 11:44:08 ویرگول 00:00:59
64 11:45:07 وله هواپیما 00:00:14
65 11:45:21 بره کوچولو - قسمت 55 00:09:50
66 11:55:11 وله خمیری 6 00:00:42
67 11:55:53 کلیپ باران 00:02:44
68 11:58:37 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
69 11:59:07 آگهی بازرگانی 00:01:32
70 12:00:39 لویی - قسمت 58 00:06:37
71 12:07:16 وله حدیث 00:01:03
72 12:08:19 کلیپ حجاب 00:02:04
73 12:10:23 تلاوت قرآن 00:04:37
74 12:15:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:05
75 12:19:05 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
76 12:22:45 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
77 12:23:15 دیپ‌داپ 00:02:59
78 12:26:14 تیزر مجموعه کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... 00:00:48
79 12:27:02 مانک سگ کوچک 00:02:43
80 12:29:45 آرم استیشن خنده بچه 00:00:34
81 12:30:19 ترانه‌های حسنی - آتیش آتیش بالا ترک 00:09:26
82 12:39:45 آرم استیشن سکو 00:00:11
83 12:39:56 بابالوها در تعطیلات - قسمت 40 00:05:13
84 12:45:09 وله پویا 6 00:00:23
85 12:45:32 خارخاری و دوستان - قسمت 2 00:07:59
86 12:53:31 وله اعلام برنامه-تصویری 00:00:30
87 12:54:01 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
88 12:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:42
89 13:00:17 مرکز امداد - قسمت 1 00:12:48
90 13:13:05 آرم استیشن آب‌نبات 00:00:08
91 13:13:13 جعبه حیوانات 00:02:04
92 13:15:17 آرم استیشن کاغذ رنگی 00:00:15
93 13:15:32 بزبز قندی - قسمت 40 00:13:55
94 13:29:27 وله پویا 21 00:00:38
95 13:30:05 بولک و لولک - قسمت 53 00:09:02
96 13:39:07 وله ماهی 00:00:14
97 13:39:21 دوستان بازیگوش - قسمت 16 00:05:56
98 13:45:17 آرم استیشن توپ بچه ها 00:00:16
99 13:45:33 کو؟کو؟ قصه امروز کو؟... - قسمت 19 00:11:35
100 13:57:08 آرم استیشن فضایی 00:00:08
101 13:57:16 جیبی و پاکتی 00:01:25
102 13:58:41 آگهی بازرگانی 00:01:54
103 14:00:35 وله دایره های شیشه ای 00:00:10
104 14:00:45 تام و جری 00:07:23
105 14:08:08 وله اعلام ویژه - کودک 00:02:45
106 14:10:53 ببین و ببین - قسمت 46 00:02:54
107 14:13:47 وله سه خط 00:00:15
108 14:14:02 آلی و آلیچه 00:01:01
109 14:15:03 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
110 14:15:33 پت و مت - قسمت 20 00:06:53
111 14:22:26 تیزر مجموعه افسانه‌های ملل 00:00:35
112 14:23:01 تیزر مجموعه آرتور 00:01:00
113 14:24:01 ترانه‌های اتل متل - قدردانی 00:04:19
114 14:28:20 وله شکلک 00:00:15
115 14:28:35 گلامپرها 00:01:43
116 14:30:18 وایپ 00:00:10
117 14:30:28 راز جنگل شفا - قسمت 50 00:14:29
118 14:44:57 وایپ 00:00:10
119 14:45:07 قصه‌های بابا سمور - قسمت 52 00:06:53
120 14:52:00 تیزر مجموعه فوتبالیست‌ها 00:00:43
121 14:52:43 کلیپ مامان بزرگ و بابا بزرگ 00:03:03
122 14:55:46 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
123 14:56:16 مکس 00:00:58
124 14:57:14 آگهی بازرگانی 00:02:47
125 15:00:01 آرم تایم حکایات شیرین 00:00:30
126 15:00:31 حکایات شیرین - قسمت 1 00:13:44
127 15:14:15 وله روز و شب 00:00:50
128 15:15:05 کتاب جنگل - قسمت 1 00:11:43
129 15:26:48 وله خطوط رنگی 00:00:17
130 15:27:05 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:40
131 15:29:45 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
132 15:30:15 نقاشی - کودک - قسمت 710 00:13:39
133 15:43:54 تیزر مجموعه قصه‌های بابا سمور 00:00:35
134 15:44:29 تیزر مجموعه افسانه‌های ملل 00:00:35
135 15:45:04 وایپ 00:00:10
136 15:45:14 آرتور - قسمت 129 00:12:10
137 15:57:24 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
138 15:57:54 آگهی بازرگانی 00:02:11
139 16:00:05 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
140 16:00:35 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 1 00:21:58
141 16:22:33 وله کادوی زمستانی 00:00:15
142 16:22:48 اسکار - قسمت 24 00:06:45
143 16:29:33 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
144 16:30:03 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 59 00:21:03
145 16:51:06 وله شکلک 00:00:15
146 16:51:21 واژک - قسمت 24 00:06:21
147 16:57:42 آگهی بازرگانی 00:02:11
148 16:59:53 آرم تایم نجات سی‌دونه 00:00:30
149 17:00:23 نجات سی‌دونه - قسمت 9 00:11:56
150 17:12:19 تیزر مجموعه آرتور 00:01:00
151 17:13:19 تیزر مجموعه فوتبالیست‌ها 00:00:43
152 17:14:02 رالف 00:01:19
153 17:15:21 وایپ 00:00:10
154 17:15:31 افسانه‌های ملل - قسمت 32 00:12:15
155 17:27:46 وله پرتاب رنگ 00:00:12
156 17:27:58 سرزمین نقاشی‌های خط خطی 00:01:52
157 17:29:50 آرم تایم ماجراهای کوشا 00:00:30
158 17:30:20 ماجراهای کوشا-1 - قسمت 39 00:15:51
159 17:46:11 آگهی بازرگانی 00:02:19
160 17:48:30 وله اعلام ویژه - کودک 00:02:45
161 17:51:15 تام و جری 00:07:19
162 17:58:34 وله آدم برفی و بچه ها 00:00:15
163 17:58:49 آلی و آلیچه 00:01:01
164 17:59:50 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
165 18:00:20 نقاشی - کودک - قسمت 712 00:13:27
166 18:13:47 وله حدیث 00:00:24
167 18:14:11 کلیپ دختر مسلمان 00:02:46
168 18:16:57 تلاوت قرآن 00:06:03
169 18:23:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:17
170 18:27:17 کلیپ نماز 00:03:31
171 18:30:48 وله اعلام ویژه - کتاب جنگل 00:00:40
172 18:31:28 پت و مت - قسمت 21 00:07:17
173 18:38:45 تیزر باشگاه امید 1 00:00:44
174 18:39:29 آقای خط 00:02:03
175 18:41:32 وله سه خط 00:00:15
176 18:41:47 کلیپ ایران من 00:03:14
177 18:45:01 وایپ 00:00:10
178 18:45:11 آرتور - قسمت 130 00:12:38
179 18:57:49 آگهی بازرگانی 00:02:39
180 19:00:28 راز جنگل شفا - قسمت 51 00:14:42
181 19:15:10 وایپ 00:00:10
182 19:15:20 قصه‌های بابا سمور - قسمت 53 00:13:03
183 19:28:23 تیزر باشگاه امید 2 00:00:41
184 19:29:04 مکس 00:00:58
185 19:30:02 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
186 19:30:32 افسانه‌های ملل - قسمت 33 00:12:29
187 19:43:01 وله کادوی زمستانی 00:00:15
188 19:43:16 خنگول 00:01:35
189 19:44:51 آرم تایم نجات سی‌دونه 00:00:30
190 19:45:21 نجات سی‌دونه - قسمت 10 00:11:47
191 19:57:08 تیزر باشگاه امید 1 00:00:44
192 19:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:11
193 20:00:03 آرم تایم فوتبالیست‌ها 00:00:30
194 20:00:33 فوتبالیست‌ها-1و2 - قسمت 60 00:19:44
195 20:20:17 تیزر باشگاه امید 2 00:00:41
196 20:20:58 واژک - قسمت 25 00:06:25
197 20:27:23 وله اعلام برنامه-متنی 00:00:30
198 20:27:53 ماجراهای جغد 00:01:04
199 20:28:57 تیزر باشگاه امید 1 00:00:44
200 20:29:41 آرم تایم ماجراهای کوشا 00:00:30
201 20:30:11 ماجراهای کوشا-1 - قسمت 40 00:16:22
202 20:46:33 وایپ 00:00:10
203 20:46:43 شهر آجیلی 00:08:37
204 20:55:20 تیزر باشگاه امید 2 00:00:41
205 20:56:01 کلیپ چرا نشستی تنها 00:03:11
206 20:59:12 وله شکلک 00:00:15
207 20:59:27 آگهی بازرگانی 00:00:36
208 21:00:03 آرم تایم بنر سنجاب کوچولو 00:00:30
209 21:00:33 بنر سنجاب کوچولو - قسمت 2 00:22:01
210 21:22:34 تیزر باشگاه امید 1 00:00:44
211 21:23:18 اسکار - قسمت 25 00:06:41
212 21:29:59 آرم تایم حکایات شیرین 00:00:30
213 21:30:29 حکایات شیرین - قسمت 2 00:13:22
214 21:43:51 تیزر باشگاه امید 2 00:00:41
215 21:44:32 آرم تایم کتاب جنگل 00:00:30
216 21:45:02 کتاب جنگل - قسمت 2 00:12:52
217 21:57:54 تیزر باشگاه امید 1 00:00:44
218 21:58:38 گلامپرها 00:01:41
219 22:00:19 وله آدمک برفی 00:00:15
220 22:00:34 شب بخیر بچه ها 23:59:26


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها